Vstupní diagnostika

Vstupní data se získavají vstupním pohovorem (zjištění obecných informací), dále pak vyšetřením kloubů, svalů, mobility a stereotypů.

Vstupní diagnostika u dítěte do 15 let trvá max. 1 h, u dospělého a dětí nad 15 let trvá max 1,5 h.

Manuální terapie
rehabilitace

Terapie je zaměřená na manuální odstranění zdravotních problémů, které jsou doplněny o rehabilitační kompenzační cvičení. Je určena dětem, mládeži i dospělým.

Dochází ke správnému funkčnímu držení těla, vyrovnání dysbalancí a zlepšení zdravotních problémů.

Osobní trénink
prehabilitace

Osobní tréninky mohou být absolvovány až po vstupní diagnostice a manuální terapii. Prehabilitace je cvičení, které slouží k prevenci zdravotních potíží.

Osobní tréninky i prehabilitace dokáži upravit dle specifického vývoje dětí i mládeže, ale také pro lidi po úrazech.